Scantravel, Praha - Autobusová doprava, cestovní kancelář

Please fill in your request in English, German or Czech. Thank you.
  
rezervační kancelář
Drtinova 17
150 00 Praha 5
Česká republika
rezervace: +420-257314071
fax: +420-257310067
recepce: +420-257314068
info@hotelpetr.cz
SCANTRAVEL & HOTEL PETR s.r.o., Drtinova 17, Praha 5
IČO: 24808181, DIČ: CZ24808181, OR MS Praha odd. C, vl. 176156